Organisation

WAKF är en ideell fristående organisation som styrs av medlemmarna. Styrelsen tillsätts genom val som sker med två års mellanrum. Vår styrka finns främst i all den ideella kraft som finns hos alla fantastiska människor samt det tydliga förtroendet som vi fått från alla bidragsgivare. Vi strävar efter att ha med den bästa möjliga kompetensen i vår organisation för att säkerställa ett professionellt arbetssätt.

Alla i styrelsen har bra kompetens och lång erfarenhet av arbetslivet. Många i styrelsen har även mycket lång erfarenhet av ideellt arbete och som har varit med i WAKF ända sedan idéstadiet.